Visie en methodieken

Bij de Wilgenhoeve creƫren we een thuis met en voor elkaar. Hierin staat de balans tussen een persoonlijke benadering en betrokkenheid op elkaar centraal. Het normale leven is leidend en we helpen allemaal mee om het leefbaar te houden. We zijn een thuis van waaruit elke bewoner zijn of haar plekje in de maatschappij opzoekt. We laten ons inspireren door de Bijbel en geven gehoor aan de oproep om naar elkaar om te zien om zo Zijn licht te laten schijnen.

Onze medewerkers zijn geschoold om te werken vanuit de methodiek van Op Eigen Benen en Geef me de 5. Deze methode zorgt voor versterking van zelfredzaamheid en eigenwaarde. Onze visie is met onderstaande kernwaarden geconcretiseerd:

1.Geworteld. Samen leven is soms heel fijn en soms best lastig. We besteden tijd en aandacht om ons te wortelen in het christelijk geloof. De christelijke feestdagen worden gevierd en er wordt o.a. gebeden en bijbel gelezen.

2.Eigenheid. God heeft jou uniek gemaakt. Daarom vinden we het belangrijk dat je ook na je verhuizing naar de Wilgenhoeve blijft doen wat voor jou belangrijk is, waar jij goed in bent en waar jij van geniet. Samen maken we een weekindeling die bij je past.

3.Betrokkenheid. De ene persoon woont meer zelfstandig dan de andere persoon, maar we wonen met elkaar. We vinden het belangrijk dat je naar de andere bewoners omkijkt. Op die manier kun je iets voor elkaar betekenen. Daarom doen we gezamenlijke activiteiten zoals eten, koken of samen iets gezelligs ondernemen. Er is een gezamenlijke woonkamer, keuken en tuin die we met elkaar leefbaar houden.

4.Samen. Het inwonend echtpaar en de begeleiders zijn niet de enigen die betrokken zijn bij jouw week! In jouw leven zijn er meer mensen die belangrijk voor je zijn, bijvoorbeeld familie of mensen die activiteiten met je ondernemen. We betrekken deze mensen actief in jouw leven aan de hand van het model de Driehoekskunde.