Visie

Visie voor de Wilgenhoeve …

Bij de Wilgenhoeve willen we met elkaar een thuis zijn. Hierin staat de balans tussen een persoonlijke benadering (“wie ben jij “) en betrokkenheid op elkaar ( “wat kun jij voor de ander doen “) centraal. Het normale leven is leidend en we helpen allemaal mee om het leefbaar te houden. We zijn een thuis, van waaruit een ieder zijn of haar plekje in de maatschappij opzoekt. We laten ons inspireren door de Here Jezus die van mensen houdt en ze maakt, en mensen tegelijkertijd oproept naar elkaar om te zien om zo Zijn licht te laten schijnen. Onze visie is met onderstaande kernwaarden geconcretiseerd:

Wonen bij de Wilgenhoeve betekent….

1.Geworteld. Samen leven is soms heel fijn, en soms best lastig. We laten ons inspireren door de Here Jezus die ons allemaal heeft gemaakt en van mensen houdt. Daarom hebben we veel respect voor elkaar. De Here Jezus roept mensen op om naar elkaar om te zien om zo Zijn licht te laten schijnen. De christelijke feestdagen worden gevierd en er wordt o.a. gebeden en bijbel gelezen.              

2.Eigenheid. God heeft jou uniek gemaakt. Daarom vinden we het belangrijk dat je ook na je verhuizing naar de Wilgenhoeve blijft doen wat voor jou belangrijk is, waar jij goed in bent en waar jij van geniet. Samen maken we een weekindeling dat die jou past.

3.Betrokkenheid. De ene persoon woont meer zelfstandig dan de andere persoon, maar we wonen met elkaar. We vinden het belangrijk dat je naar de andere bewoners omkijkt. Op die manier kun je iets voor elkaar betekenen. Daarom doen we gezamenlijke activiteiten zoals eten, koken of samen iets gezelligs ondernemen. Er is een gezamelijke woonkamer, keuken en tuin die we met elkaar leefbaar houden.

4.Samen. Het inwonend echtpaar en de begeleiders zijn niet de enigen die betrokken zijn bij jouw week! In jouw leven zijn er meer mensen die belangrijk voor je zijn, bijvoorbeeld familie of mensen die activiteiten met je ondernemen. We willen deze mensen actief blijven betrekken in jouw leven. 

Door iemand te kennen, ontdek je bovendien wat iemand nodig heeft. Dan kan ervaring of kennis echt bijdragen aan het welzijn van die persoon. Op de Wilgenhoeve willen we dan ook vanuit begrip samenwerken. Samen met de bewoners maken we de Wilgenhoeve een fijne plek om te wonen!

- Gerrelt en Marije Bos